Zawiadomienia o terminie sesji


Zawiadomienie o terminie sesji

08‑06‑2015 13:09:17
Konopnica, dnia 08.06.2015 r.

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 11 czerwca 2015 r. (czwartek) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopnica odbędzie się VII SESJA RADY GMINY.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie.
 2. Powołanie sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad VII sesji i protokołu z VI sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między VI a VII Sesją Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Gminy między sesjami.
 6. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
 7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2014 r.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
 9. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w 2015 roku.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/113/12 Rady Gminy Konopnica z dnia 27 grudnia 2012 roku dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości.
 11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Konopnica na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022" oraz "Prognozy Oddziaływania na Środowisko "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Konopnica na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022".
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Konopnica projektu pn. "Wielki Łuk Doliny Rzeki Warty obszarem atrakcyjnym dla rozwoju gospodarki turystycznej przyjaznej środowisku naturalnemu".
 13. Sprawozdanie o sposobie realizacji programu współpracy Gminy Konopnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 14. Informacja z przeprowadzonych zebrań wiejskich w 2015 roku.
 15. Interpelacje - zapytania radnych.
 16. Sprawy różne i wolne wnioski.
  1. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w gminie Konopnica.
 17. Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady
/-/ Andrzej Kałuda
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
28KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
41KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc
$changeCreateDate.getData() ad:Mon Jun 08 12:58:16 CEST 2015
Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Konopnica za 2014 rok
08‑06‑2015 12:58:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc
$changeCreateDate.getData() ad:Mon Jun 08 12:35:07 CEST 2015
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w 2015 roku
08‑06‑2015 12:35:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
50KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc
$changeCreateDate.getData() ad:Mon Jun 08 12:34:27 CEST 2015
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Konopnica na 2015 r.
08‑06‑2015 12:34:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
31KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc
$changeCreateDate.getData() ad:Mon Jun 08 12:33:54 CEST 2015
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/113/12 Rady Gminy Konopnica z dnia 27 grudnia 2012 r.
08‑06‑2015 12:33:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf
$changeCreateDate.getData() ad:Mon Jun 08 12:33:19 CEST 2015
Załącznik Nr 1 - zmiany w budżecie
08‑06‑2015 12:33:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
118KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf
$changeCreateDate.getData() ad:Mon Jun 08 12:32:57 CEST 2015
Załącznik Nr 2 - zmiany w budżecie
08‑06‑2015 12:32:57

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
52KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 728 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 73
Informacja wytworzona przez:
Izabela Frymarkiewicz
email: ifrymarkiewicz@finn.pl tel.:(42) 235 20 34 fax: (42) 684 98 92
, w dniu:  11‑05‑2007 09:54:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  11‑05‑2007 09:54:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑11‑2012 14:55:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie