Rada Gminy, Komisje

Kompetencje i uprawnienia Rady. Podstawa prawna działania. Składy osobowe Rady i Komisji. Dane kontaktowe osób (telefon, e-mail, adres).

Zgodnie z art. 15 i 16 Ustawy o samorządzie gminnym, organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest rada gminy, której kadencja trwa 4 lata. Zgodnie z art. 18 do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy. Są to m.in.: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu gminy, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Rada obraduje na sesjach zwołanych przez przewodniczącego rady w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.Termin sesji, jej miejsce i porządek obrad podaje się do wiadomości mieszkańców gminy, którym zarząd zapewnia warunki umożliwiające przysłuchiwanie się obradom rady. Więcej informacji zawiera Statut Gminy.

Harmonogram dyżurów radnych Rady Gminy Konopnica w 2015 roku

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Bernasiak Piotr w dniu 8 stycznia 2015 r.

Bieniek Edmund w dniu 5 lutego 2015 r.

Grondowa Agata w dniu 5 marca 2015 r.

Kolanek Mieczysław w dniu 2 kwietnia 2015 r.

Kowalczyk Iwona w dniu 7 maja 2015 r.

Lipiński Wojciech w dniu 11 czerwca 2015 r.

Macurek Agnieszka w dniu 2 lipca 2015 r.

Mielczarek Andrzej w dniu 6 sierpnia 2015 r.

Mitka Jolanta w dniu 3 września 2015 r.

Ochocki Rafał w dniu 1 października 2015 r.

Stolarek Roman w dniu 5 listopada 2015 r.

Wieloch Stanisław w dniu 3 grudnia 2015 r.

Olbiński Jan w dniu 7 stycznia 2016 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik doc
$changeCreateDate.getData() ad:$articleDisplayDate
Statut
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
177KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Harmonogram dyżurów radnych Rady Gminy Konopnica w 2013 roku

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Podaje się do publicznej wiadomości, że:

Przewodniczący Rady Gminy Konopnica pełni dyżur w Urzędzie Gminy Konopnica w drugi i czwarty czwartek miesiąca w godzinach od 10:00 do 14:00, pokój Nr 26.

Radni Rady Gminy Konopnica pełnią dyżur w Urzędzie Gminy Konopnica (raz w miesiącu) w godzinach od 10:00 do 14:00 pokój Nr 26 w niżej podanych terminach:

Stolarek Roman w dniu 3 stycznia 2013 r.

Urbaniak Joanna w dniu 7 lutego 2013 r.

Wolny Waldemar w dniu 7 marca 2013 r.

Zimoch Kalina w dniu 4 kwietnia 2013 r.

Bernasiak Piotr w dniu 6 maja 2013 r.

Bortnik Józef w dniu 6 czerwca 2013 r.

Graczyk Leszek w dniu 4 lipca 2013 r.

Grondowa Agata w dniu 1 sierpnia 2013 r.

Kałuda Andrzej w dniu 5 września 2013 r.

Lipiński Wojciech w dniu 3 października 2013 r.

Mielczarek Andrzej w dniu 7 listopada 2013 r.

Nowak Danuta
w dniu 5 grudnia 2013 r.

(W przypadku obiektywnych przyczyn (przeszkód) do pełnienia dyżuru właściwy z listy radny organizuje zastępstwo we własnym zakresie).

Przewodniczący Rady
/-/ Grzegorz Turalczyk

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Harmonogram dyżurów radnych Rady Gminy Konopnica w 2010 roku

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Podaje się do publicznej wiadomości, że:

 • Przewodniczący Rady Gminy Konopnica pełni dyżur w Urzędzie Gminy Konopnica w drugi i czwarty czwartek miesiąca w godzinach od 10.00 do 14.00, pokój Nr 21.
 • Radni Rady Gminy Konopnica pełnią dyżur w Urzędzie Gminy Konopnica ( raz w miesiącu ) w godzinach od 10.00 do 14.00 pokój Nr 21 w niżej podanych terminach:

 1. Ochocki Stanisław w dniu 7 stycznia 2010 r.
 2. Patyk Barbara w dniu 4 lutego 2010 r.
 3. Stanek Stanisław w dniu 4 marca 2010 r.
 4. Ściebura Teresa w dniu 1 kwietnia 2010 r.
 5. Wieloch Stanisław w dniu 6 maja 2010 r.
 6. Blaźlak Stanisław w dniu 4 czerwca 2010 r.
 7. Graczyk Leszek w dniu 1 lipca 2010 r.
 8. Grondowa Agata w dniu 5 sierpnia 2010 r.
 9. Jabłoński Marian w dniu 2 września 2010 r.
 10. Kałuda Andrzej w dniu 7 października 2010 r.
 11. Kapica Andrzej w dniu 4 listopada 2010 r.

( W przypadku obiektywnych przyczyn ( przeszkód ) do pełnienia dyżuru właściwy z listy radny załatwia zastępstwo we własnym zakresie ).

Przewodniczący Rady
( - ) Grzegorz Turalczyk
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Gałek
email: ug_konopnica@post.pl tel.:(43) 842 44 19 fax: (43) 842-43-15
, w dniu:  02‑12‑2005 15:12:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
20‑03‑2015 10:48:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive