Sołectwa w Gminie

Sołectwa - jednostki administracji pomocniczej Gminy. Kompetencje i uprawnienia. Podstawa prawna działania. Sołtysi - dane kontaktowe (telefon, e-mail, adres).

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym (art. 26) gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.

Sołectwa są jednostkami pomocniczymi Gminy. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt. Rada nadzoruje działalność sołectwa.

Kliknięcie na ikonie obok danej osoby, wyświetli tabelę z danymi osobowymi:

WYKAZ Sołtysów z Gminy Konopnica 98 - 313 Konopnica woj. łódzkie w kadencji 2015 - 2019

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Aneta Gulczyńska
Sołtys - Anielin
Imię:
Aneta
Nazwisko:
Gulczyńska
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Andrzej Maruszewski
Sołtys - Bębnów
Imię:
Andrzej
Nazwisko:
Maruszewski
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Tomasz Stanek
Sołtys - Głuchów
Imię:
Tomasz
Nazwisko:
Stanek
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Bożena Brzozowska
Sołtys - Kamyk
Imię:
Bożena
Nazwisko:
Brzozowska
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Iwona Cłapa
Sołtys - Konopnica
Imię:
Iwona
Nazwisko:
Cłapa
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Wojciech Lipiński
Sołtys - Mała Wieś
Imię:
Wojciech
Nazwisko:
Lipiński
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Roman Stolarek
Sołtys - Piaski
Imię:
Roman
Nazwisko:
Stolarek
Opis:

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Andrzej Mielczarek
Sołtys - Rychłocice
Imię:
Andrzej
Nazwisko:
Mielczarek
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Jan Marciniak
Sołtys - Sabinów
Imię:
Jan
Nazwisko:
Marciniak
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 13 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  12‑05‑2003 15:44:17
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
12‑05‑2003 15:44:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive