Sposoby finansowania działalności

Sposoby finansowania działalności Gminy, dochody własne, subwencje.

Zasady gospodarki finansowej gminy są zawarte w Rozdziale 6 Ustawy o samorządzie gminnym.

Rok 2002

Subwencje i planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych podano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów.
Dotacje celowe na zadania zlecone przedstawione na podstawie zatwierdzonego przez Wojewodę Łódzkiego wstępnego podziału środków oraz pism Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu i Urzędu Statystycznego w Łodzi.
Planowane dochody na kwotę 4.415.335,- zł.
Dochody własne gminy stanowią tylko 28,54 % ( tj. kwotę 1.1260.063,- zł ) ogólnej kwoty dochodów gminy.
71,46 % to dotacje i subwencje ( kwota 3.155.272,- zł ).

Dochody własne pochodzące w większości z podatków to w szczególności:

- podatek rolny
- podatek od nieruchomości
- podatek leśny
- podatek od spadków i darowizn
- podatek od środków transportowych
- podatki opłacane w formie karty podatkowej
- wpływy z opłaty targowej
- odsetki od nieterminowych wpłat
- wpływy z opłaty skarbowej
- udział gminy w podatku od osób fizycznych
- udział gminy w podatku od osób prawnych
- dochody z czynszów
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów
- za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
- podatek od czynności cywilno - prawnych
- opłaty z tytułu wydania pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- wpływy za świadczone usługi opiekuńcze
- środki pozyskane ze źródeł pozabudżetowych ( zgodnie z umową od P. Kapicy )
- wpływy z działalności kulturalnej
- wpłata do budżetu z zysku Gospodarstwa Pomocniczego
- wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości
273.530,- zł
328.372,- zł
31.370,- zł
9.000,- zł
15.250,- zł
2.000,- zł
700,- zł
7.000,- zł
4.000,- zł
331.666,- zł
1.100,- zł
57.800,- zł
7.600,- zł
2.000,- zł
3.200,- zł
15.000,- zł
50.000,- zł
3.300,- zł
4.875,- zł
4.800,- zł
2.500,- zł
105.000,- zł

Środki pochodzące z budżetu państwa to:

- subwencja oświatowa
- subwencja ogólna dla gmin
- subwencja rekompensująca utracone dochody z podatku od środków transportowych
- dotacje celowe na zadania zlecone
1.694.476,- zł
884.649,- zł
144.950,- zł
431.197,- zł

w tym:

- na zadania z administracji rządowej
- na wykonanie spisu powszechnego
- na aktualizację stałego spisu wyborców
- na obronę cywilną
- na opiekę społeczną
- na oświetlenie ulic, których zarządcą jest powiat i województwo
59.917,- zł
15.100,- zł
620,- zł
1.260,- zł
282.300,- zł
72.000,- złInformacja wytworzona przez:
Jerzy Wiśniewski
email: jwisniewski@finn.pl tel.:+48 (42) 6849891 fax: +48 (42) 6849892
, w dniu:  15‑01‑2004 13:21:23
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
15‑01‑2004 13:21:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive